Konec české anime scény?

Pokud trochu sledujete českou anime scénu, patrně jste si všimly podivné hysterie, která na ní poslední dobou panuje. Prý se chystá nový evropský zákon a všichni kdo anime šíří budou ve strašném průseru. Čeká na ně vězení a když ne vězení, tak alespoň milión pokuty. Někteří kvůli tomu dokonce ruší své weby nebo značně ořezávají jejich funkce. Pokud se šiřitele zeptáte, na něco konkrétního, nikdo není schopen odpovědět (ale tak už to u HAOXů bývá). Dostane se vám jen vágního ujištění, že to fakt bude průser, protože to říkal támhle Pepa. Když vás to neodradí a bude pátrat dál, zjistíte, že ten „nový zákon“ se jmenuje CETA.

Jenže, milý šiřitelé paniky, CETA není zákon, ale obchodní dohoda mezi EU a Kanadou. A mimochodem, nic jako evropské zákony neexistuje. Každý stát EU má zákony svoje. Ty by pouze měli být v souladu s evropskými směrnicemi. Tedy pokud by měla obchodní dohoda mít nějaký vliv na českou legislativu, musela by se nejprve promítnout do evropských směrnic, potažmo do českých zákonů.

Text dohody CETA je volně dostupný na internetu a každý si jej může přečíst. Délka přes 1600 stran může leckoho odradit, ale nebojte se. Čistý text bez poznámek, seznamu signatářů a dalšího balastu nemá ani 500 stran a dokonce je k dispozici česky. Zdá se vám to pořád moc? Část, která se zabývá duševním vlastnictvím (autorským právem) má jen 22 stran. To už jde ne? Pokud překonáte svou lenost a namísto šíření paniky či mazání webů se pustíte do čtení, zjistíte, že se skutečně nic nemění vše je jen HOAX. Text se v prvním řadě odvolává na dohodu TRIPS (dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, v platnosti již od roku 1995) a další již existující smlouvy a dohody z let 1961 až 1996. Tedy nic nového, jdeme dál. V samotném textu se řeší hlavně padělání léčiv, padělání zboží a obchod s padělky. Okrajově jsou zmíněny i ochranné známky, odměny autorů či definice duševního vlastnictví. Ale hlavně jde o OBCHOD S PADĚLKY. Čímž se dostáváme zpátky na začátek, CETA je obchodní dohoda. Což je v samotné dohodě mnohokrát zmíněno. Cituji: „Každá strana zajistí, aby v případě údajného porušení práva duševního vlastnictví spáchaného v obchodním měřítku mohly soudní orgány tam, kde je to vhodné, a na návrh nařídit předložení příslušných informací podle jejích právních předpisů, včetně bankovních, finančních nebo obchodních dokumentů, které jsou v držení protistrany, s výhradou ochrany důvěrných informací.“ Už nevím co bych dodal, každému kdo dočetl až sem, je už snad jasné o čem CETA je.

Dalším novým „zákonem“, který nás uvrhne do temnoty má být GDPR. Což je nové nařízení o ochraně osobních údajů. I toho se panikáři bojí. Prý nově budou muset poskytovatelé internetových služeb poskytnout identifikační údaje svých uživatelů, pokud bude proti nim vedeno trestní stíhání. Opravdu? Kdo si tohle vymyslel, doteď zřejmě žil na Marsu. Tato povinnost je tu již dávno, stejně jako povinnost poskytovatelů tyto údaje uchovávat. Jestliže se přesto pustíte do čtení GDPR, slabých 80 stran textu, záhy zjistíte, že tuhle problematiku vůbec neřeší! Tedy stejně jako u CETA, i v tomto případě je to HOAX.

Na závěr je třeba poznamenat, že český autorský zákon šíření děl bez licence neumožňoval nikdy. A všichni kdo tak činili, v loňském či předloňském roce, riskovali úplně stejně jako budou v tom letošním… CETA ani GDPR v tomto nepřináší vůbec nic nového.